br峰垂天幕

潜江历史网 2020-02-28 20:04:43


峰垂天幕,波开帆路。云中三姐清眉露。态梅株,韵甜酥。浪尖一亮山城酷。四海五洲倾翘楚。魂,山下舞;情,水上舞。

〔中吕·山坡羊〕阳朔西街

漓江腰带,峰簪云外。霓灯眨动深深爱。亚当来,夏娃来。惊叹小市神仙态,酒调歌声流韵彩。魂,被购买;情,坠爱海。

〔中吕·山坡羊〕曲谱:(平)平(平)去(韵),(平)平(平)去(韵)。(平)平(仄)仄平平去(韵)。仄平平,仄平平。(平)平(仄)仄平平去(韵),(仄)仄(仄)平平去上(韵)。平,(平)去上(韵);平,(平)去上(韵)。

共 261 字 1 页 转到页 【编者按】唐诗宋词元曲,这两首中吕·山坡羊是元曲中的曲牌,第一首描写电影中刘三姐的形象:她站在江中船头上对歌的情形,形象很逼真,歌喉很动人,现在变成阳朔这个地方旅游的一个景点;阳朔西街从作者的笔中是一个热闹的街市,所处的风景优美“漓江腰带,峰簪云外”,“魂,被购买;情,坠爱海”两句话,写出许多深层次的东西,值得品味。推荐。【编辑:叶舞风】
1 楼 文友: 2019-01-0 10:42:40 就文章的量来说,本来不打算推荐的,但是质上来说不得不推荐。投稿请看投稿须知,这也只能算是小令,小令至少五首。谢谢配合。 力求心灵饱满,三寸醉眼、满屋书臭。回首半生历程,一腔热血、两袖清风。
2 楼 文友: 2019-01-0 12:49:57 谢谢编辑好评推荐首荟胶囊吃多久见效
治疗勃起功能障碍进口药物
有点前列腺增生怎么办
友情链接